Optimaal verhuren - Marktonderzoek


Op 27 januari 2011 wordt het congres Optimaal Verhuren 2011 georganiseerd. Dit congres is speciaal voor de verhuurbranche. Deze editie staat in het teken van interne en externe fraude, diefstal en preventie, debiteurenbeheer, incassoproces en welke preventieve acties u op dit gebied zelf kunt ondernemen.

Om een duidelijker beeld te krijgen over de huidige gang van zaken op dit gebied binnen de verhuurbranche, hebben wij besloten een marktonderzoek te verrichten. Wij hebben hiervoor enkele vragen opgesteld en vragen u vriendelijk of u ongeveer 5 minuten van uw kostbare tijd zou willen besteden aan het beantwoorden van deze vragen. De door u verstrekte gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt.