Optimaal verhuren - Marktonderzoek


Op 27 januari 2011 wordt het congres Optimaal Verhuren 2011 georganiseerd. Dit congres is speciaal voor de verhuurbranche. Deze editie staat in het teken van interne en externe fraude, diefstal en preventie, debiteurenbeheer, incassoproces en welke preventieve acties u op dit gebied zelf kunt ondernemen.

Om een duidelijker beeld te krijgen over de huidige gang van zaken op dit gebied binnen de verhuurbranche, hebben wij besloten een marktonderzoek te verrichten. Wij hebben hiervoor enkele vragen opgesteld en vragen u vriendelijk of u ongeveer 5 minuten van uw kostbare tijd zou willen besteden aan het beantwoorden van deze vragen. De door u verstrekte gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt.

Naam organisatie:
Naam deelnemer:
Geslacht: m/v
E-mailadres:

   Verhuur van:
Transportmiddelen Machines, gereedschappen en bouwmaterialen
Evenementen, Horeca Audiovisueel
 

Voert uw verzekeraar een preventie beleid met adviezen en collectieve preventieve systemen uit?
Naam verzekeringsmaatschapij makelaar / tussenpersoon
Maakt u gebruik van een Track & Trace systeem?
Zo ja welke?
Doet u aan schade-/preventie training?
Zo ja welke?
Maakt u gebruik van een kredietverzekering?
Zo ja welke?
Maakt u gebruik van een systeem om uw klanten te controleren op kredietwaardigheid?
Zo ja welke?
Maakt u gebruik van een incassodienst?
Zo ja welke?
Heeft uw (verhuur) softwarepakket koppelingen met preventieve systemen zoals Elena, Crimimail, track & trace of kredietwaardigheids informatie leveranciers?
Software Systeem: